BRYSTKRÆFT

ALKOHOL ØGER RISIKOEN FOR BRYSTKRÆFT

For hver genstand om dagen som kvinder drikker øger de deres risiko for at få brystkræft med 3%
Et enkelt glas betyder ikke noget for denne risiko, men så snart man kommer derover øges risikoen for hver genstand.
Det viser den hidtil største undersøgelse i Europa, som Kræftens Bekæmpelse er en del af.

Ordene kommer fra Anne Tjønneland, Kræftens Bekæmpelse.
Undersøgelsen fulgte 274.688 kvinder.
Af disse udviklede 4.285 brystkræft i de følgende 6.4 år
For kvinder, som indtager 2 genstande om dagen betyder det 13% øget risiko i sammenligning med dem, som kun drikker meget lidt.
Det er relativt meget for en så hyppig sygdom som brystkræft er. Samtidig er alkohol en af de risikofaktorer som vi selv kan justere på.

ALKOHOLINDTAGET BLANDT DANSKE KVINDER ER ENORMT

sammenlignet med resten af Europa.
Sammen med Sverige er vi dem som har størst chance for at få brystkræft. Faktisk kan vi tilskrive alkohol 15% af de danske tilfælde af brystkræft.

ALKOHOL ØGER PRODUKTIONEN AF ØSTROGEN

En del af forklaringen er, at produktionen af Østrogen går i vejret. Kvinder som drikker alkohol har et højere østrogenindhold i blodet. Desuden frigiver nedbrydningen af alkohol i kroppen et stof som er kræftfremkaldende.
Det er selve alkoholen som er problematisk. Det har ingen betydning om den indtages i form af øl, vin eller spiritus.

INGEN NEDRE GRÆNSE

Det interessante ved den her undersøgelse er, at den så tydeligt viser, at der ikke er nogen nedre grænse - der er ikke noget sikkert indtag. Selv ved 3-6 genstande om ugen øges risikoen for brystkræft med 8 pct.
Det er ikke nyt, men fordi undersøgelsen er så stor, bliver det nemmere at se, siger Anne Tjønneland, der er afdelingsleder i Kræftens Bekæmpelse.

Anne Tjønneland er overlæge ved Kræftens Bekæmpelse og og leder afdelingen for Kost, Kræft og Helbredelse under Institut for Epidemiologisk Kræftforskning.
Medforfatter til "Det gode helbred - Spis sundt og forebyg kræft"

Kvinder har større risiko for at blive alkoholikere
Er du kvinde? Drikker du mellem én og syv genstande om ugen? Så har du dobbelt så stor risiko for at blive alkoholiker som dine afholdende medsøstre.
Mænd kan til gengæld drikke langt mere, før de er i farezonen.
Det viser en undersøgelse fra Center for alkoholforskning under Statens Institut for Folkesundhed.

Forskere har fulgt danskere mellem 20 og 93 år siden 1970'erne. Og konklusionen er, at der ikke skal flere end mellem 8 og 14 genstande om ugen, for at kvinder øger risikoen for at blive alkoholikere med tre gange.Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

s
Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.