VELUDDANNEDE DRIKKER MEST

I DISSE ÅR ER DET DE ÆLDRE GENERATIONER

af velstillede, højtuddannede som drikker mest, men de yngre generationer med lavere uddannelse er på vej til at overtage den rolle.

I de yngre aldersgrupper er det danskere med lav eller ingen uddannelse som konsumerer flest af de våde varer.

Statens Institut For Folkesundhded (www.si-folkesundhed.dk) udspurgte 2 grupper fordelt på 6 aldersgrupper. De 2 hovedgrupper var:
•Danskere med høj uddannelse
•Danskere med lav eller ingen uddannelse

Man registrerede hvor mange som drak over højrisikogrænsen (Kvinder 14 genstande/uge, mænd 21 genstande/uge)

55-64 år65-74 år over 75
Lavhøjlavhøjlavhøj
10.2%16.7%7.7%22.7%3.4%18.7%
25-34 år35-44 år 45-54 år
lavhøjLavHøjLavHøj
10.9%7.5%10.1%4.2%13.7%8.8%


Udviklingen vender altså ved ca 55-60 år, så efterhånden som de yngre årgange vokser op, vil de overtage føringen.
Der sker åbenbart et holdningsskift hos de ældre veluddannede, som ofte er sundhedsbevidste: spiser fornuftigt, motionerer, kvitter ryging, men har ignoreret alkoholens skadelige sider, eller ikke har været bevidst om hvor skadeligt et overforbrug i virkeligheden er.

Kilder: DR1/Detector
Statens Institut For Folkesundhed Sundhed og sygelighed i 2010Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.