Ambulant alkoholbehandling

for de ressourcestærke

EFFEKTIV ALKOHOLBEHANDLING FO DE RESSOURCESTÆRKE

Behandlingsleder Søren Skensved, Dansk Misbrugsbehandling: ”Vores klienter er de mere ressourcestærke alkoholikere. De har en vis struktur i deres dagligdag med et arbejde at passe, og et ædrueligt netværk. De har næsten altid en familie der håber og venter på at de bliver ædru, og kan komme tilbage og udfylde deres plads i familien. For dem passer det ambulante tilbud perfekt.”

AMBULANT BEHANDLING kontra døgnbehandling

De ressourcestærke klienter opnår bedre resultater ved ambulant behandling, fordi de bliver i den virkelighed hvori de senere skal være som ædru. De bliver trænet i at håndtere hverdagen med arbejde og familie uden alkohol. Får øvelse i at komme til fest, og til at komme igennem en hel weekend u den alkohol.

FAMILIENS ROLLE

Den største motivationsfaktor for at gå i behandling er helt klart familien. Det er næsten umuligt for en alkoholiker selv at gå i behandling. Han kan ikke forestille sig et liv uden alkohol. Er vant til at håndtere sine følelser ved at drikke, og han frygter de fysiske abstinenser. Derfor er familien som regel den afgørende faktor.
Det er effektivt når familien står sammen og taler med een stemme. ”Nu går det ikke længere. Du må vælge mellem familien eller alkoholen. Du kan ikke få begge dele. Hvis du vælger familien er betingelsen, at du går i behandling.”
Kunsten er at hjælpe en person som har brug for hjælp, men som ikke selv ønsker den. Familien handler af kærlighed. De hader drikkeriet, men elsker personen. Mange familier ruster sig til konfrontationen ved at tage en samtale med behandleren, hvor de drøfter hvordan situationen bedst gribes an.

FAMILIEN SKAL LÆRE AT SÆTGTE GRÆNSER

En del af behandlingsprogrammet henvender sig til familien, som skal lære at sætte grænser. De skal forstå, at det hverken er deres skyld eller ansvar, at alkoholikeren drikker.

ALKOHOLIKERENS NØDVENDIGE ERKENDELSE

Det er grænseoverskridende og hårdt at erkende, at ens egen strategi overfor alkohol ikke virker. At man ikke mere kan styre sit forbrug, og at familie, arbejde og hjem er på spil. At erkende nederlaget er som en port man må igennem for at kunne starte sin helbredelsesproces, og hermed et nyt liv.

NÅR FAMILIEN HENVENDER SIG

til Dansk Misbrugsbehandling har alkoholikeren typisk drukket gennem 10-15 år. Familielivet er blevet præget af drikkeriet, og man har til dels tilpasset familielivet efter misbruget. Mange pårørende prøver på alle måder at påvirke drikkeriet ved at være særlig omsorgsfulde, og vise særlige hensyn. Men de pårørende er nødt til at acceptere deres magtesløshed. Hvis en alkoholiker vil drikke, kan familien hoppe på tungen herfra og til verdens ende uden effekt. Alkoholen vil altid vinde. De eneste man kan gøre, er at være konsekvent og sige fra.

Efter en artikel i Magasinet RASK 7 2010

Dansk Misbrugsbehandling har afdelinger i Aarhus, Ålborg og KøbenhavnMå kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.