Gravide og alkohol

Sundhedsstyrelsens anbefalinger


Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
• Der findes ikke en nedre grænse for moderens alkoholforbrug, under hvilken man med sikkerhed kan sige, at alkoholforbruget vil være uskadeligt for fostret
• Da alkohol ikke er sundt for moderen og kan give barnet en lang række skader, vælger Sundhedsstyrelsen en anbefaling, der sikrer de bedste betingelser for udviklingen af et sundt barn.

Overlæge May Olufsson

Tidl.leder af Hvidovre Hospitals Alkoholambulatorium:

"Alkoholskader er så alvorlige at vi bør gøre budskabet så enkelt som muligt: gravide skal holde sig helt fra alkohol
Mange læger og andre i sundhedssystemet har stadig den holdning, at et glas vin om dagen faktisk er en god ting.
Men mange gravide bliver overraskede over at høre hvor lidt alkohol der skal til for at skade deres foster


Inger Thormann

En af vores største kapaciteter på området er INGER THORMANN, Skodsborg Observations- og Behandlingshjem for småbøn:
”Der fødes mere end 400 børn med alvorlige alkoholskader herhjemme, og at alkoholskaderne er den hyppigste årsag til medfødt mental retardering i den vestlige verden.
Mange kvinder holder på, at de har ret til et glas vin efter arbejdstid. De tror, at de kan drikke lidt, men faktum er, at ingen ved, hvem der bliver ramt, siger Inger Thormann.

"Alkoholskader er så alvorlige at vi bør gøre budskabet så enkelt som muligt: gravide skal holde sig helt fra alkohol" siger Overlæge May Olafsson som fortsætter: Mange læger og andre i sundhedssystemet har stadig den holdning, at et glas vin om dagen faktisk er en god ting. Men mange gravide bliver overraskede over at høre hvor lidt alkohol der skal til for at skade deres foster.”

Hvad sker der når gravide drikker

Alkoholens vej til fostret

Når du drikker alkohol optages alkoholen i dit blod. I løbet af få minutter får barnet samme alkoncentration i blodet som dig.
Du nedbryder alkoholen gradvist ved, at din lever omdanner

alkoholen til ufarlig eddikesyre. Dit fosters lever er derimod umoden og kan derfor ikke på samme måde nedbryde alkohol.
Det betyder, at dit barn i et stykke tid efter alkoholindtagelsen faktisk vil få højere alkoholpromille end du, og rusen vil derfor også vare længere hos dit barn.

Føtalt alkohol syndrom

Fælles for de alkoholskadede børn er, at deres hjerneskade præger dem for livet. De er meget behandlingskrævende og har brug for en helt særlig omsorg for at trives.

FØTALT ALKOHOL SYNDROM

Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.