Mor drikker - Far drikker

MINDST 120.000 BØRN VOKSER OP I FAMILIER MED ALKOHOLMISBRUG

Sundhedsstyrelsen skønner at mindst 120.000 børn og unge (0-18) der lige nu vokser op i familier hvor der er alkoholproblemer. Vi ved, at mindst 60.000 børn har en forælder som har været indlagt for alkoholrelaterede sygdomme, så det rigtige tal kan være højere end de nævnte 120.000

BØRNENE ER SÅRBARE

og alt for solidariske overfor misbrugeren.
Disse børn er flove, usikre og angste, men alligevel gør de hvad de kan for at skjule problemet.
I hverdagen undgår de at tage venner med hjem. Det er for pinligt hvis far eller mor er fuld.

DISSE BØRN HAR BRUG FOR at tale med en voksen om det, men der er stadig meget tabu om emnet.MASSER AF DISSE BØRN KUNNE SPOTTES

at tale med en voksen om det, men der er stadig meget tabu om emnet.

PSYKOLOGIEN I EN ALKOHOLRAMT FAMILIE

er indviklet.
Misbrugsfamilien fungerer udadtil tilsyneladende normalt. Alle holder facaden. Men indadtil er der dybe kriser.
Ikke bare den der drikker, men også partneren og børnene spinder sig ind i et netværk af fortielser, løgne og nye roller.
Storesøster eller storebror overtager måske fars eller mors rolle i familien, eller måske overtager mormor ansvaret for børnene.

DE FLESTE BØRN HAR SVÆRT VED AT STÅ FREM

og fortælle at de har det dårligt hjemme. Det skal være virkelig slemt, før de bryder barrieren af misforstet loyalitet overfor forældrene. De bliver i virkeligheden svigtet af både forældre, bedsteforældre, familiens venner, skolen, daginstitutionen etc. men har svært ved at formulere det.

Som voksen er man nødt til at kunne aflæse barnets adførd.

SYMPTOMER

Der er en lang række symptomer, man bøt være opmærksom på:

  • Bagefter kammeraterne i udvikling
  • Er indesluttet, isolerer sig måske
  • Ofte hovedpine, mavepine
  • Forsømmer ofte skolen eller daginstitutionen
  • Er rastløs, ukoncentreret eller hyperaktiv
  • Påtager sig voksenrolle overfor mindre søskende
  • Møder uden madpakke og med dårlig, personlig pleje
  • Inviterer ikke kammerater hjem
  • Viser tegn på mishandling
  • Møder uforberedt i skole


Disse symptomer kan dog også skyldes andre forhold: Sygdom i familien, mobning, forestående skilsmisse derhjemme, vold og incest etc, så: Tal med barnet - det behøver hjælp fra en voksen. Hurtigt.

Forældrene er som regel gode til at skjule problemerne overfor skole og myndigheder og det lykkes dem at møde ædru op til samtaler. De frygter jo indgreb. Tingene skal helst fortsætte som de er, uden at nogen blander sig. Udsigten til indgreb er skræmmende.

HJEMME FUNGERER FAMILIEN SOM ET LILLE, LUKKET SAMFUND

med sine egne spilleregler. Omgangskredsen forsvinder, så her er ikke hjælp for børnene.

UGESKRIFT FOR LÆGER #41/2004

beskriver en undersøgelse af 85.000 danske børn født i 1965
Undersøgelsen viser tydeligt hvordan forældrenes alkoholmisbrug påvirker børnenes risiko for både kortvarige og langvarige skader.


Et kohortestudie af 85.000 børn født i Danmark i 1966 - Børnene er fulgt fra 13 års alderen til 27 års alderen
Undersøgelsen er lavet af socialforskningsinstituttet i samarbejde med bl. a. Statens Instituit for Folkesundhed.
Undersgelsen er foretaget af: Mag. scient. soc. Mogens Nygaard Christoffersen, Speciallge Arne m. Nielsen, 1. reservelge Henrik Day Poulsen, Professor Keith Soothill.
.
 

LANGTIDSEFFEKTER AF FORÆLDRESLKOHOLMISBRUG

et kohortestudie af 85.000 børn født i Danmark i 1966 - Børnene er fulgt fra 13 års alderen til 27 års alderen\br| Undersøgelsen er lavet af socialforskningsinstituttet i samarbejde med bl. a. Statens Instituit for Folkesundhed.\br| Undersgelsen er foretaget af: Mag. scient. soc. Mogens Nygaard Christoffersen, Speciallge Arne m. Nielsen, 1. reservelge Henrik Day Poulsen, Professor Keith Soothill.\br| .

ALKOHOLBEHANDLING - ALKOHOLRÅDGIVNING


Må kun gengives med henvisning til alkohol.dk
Copyright©2001-2015
revideret November 2015

Kommentarer og rettelser

Al information på alkohol.dk er tænkt som generel information.
Alkohol.dk kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til indholdet.